Tình hình giá xăng dầu hôm nay 2019 có gì thay đổi hay không?

Ghi nhận giá xăng mới nhất hôm nay 15 ngày trước giá xăng giá được cập nhật như sau 2/5 là 80,294 USD/thùng xăng RON92 đang ở mức tăng 2,3342 USD/thùng, mức tăng trưởng 3,22% so với kì trước, 83,435 USD/thùng dầu diesel 0,05s (mức giá tăng 1,823 USD/thùng , mức giá tăng 2,4% so với kì trước), 83,432 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,421 USD/thùng, tương đương +2,42% so với kỳ trước); 421,103 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 13,424 USD/tấn, tương đương +3,34% so với kỳ trước).

Tại quỹ bình ổn giá xăng dầu đang bình ổn giá đối với các mặt hàng giá xăng dầu nên mức giá xăng hiện hành đang có những điều chỉnh nhẹ với xăng E5 RON92 tăng 925 đồng/lít, xăng RON95 chi 253 đồng/lít.

Nhìn chung mức giá xăng sau khi được điều chỉnh tại các công ty doanh nghiệp cũng có sự điều chỉnh nhẹ, đối với xăng E5 RON92 943 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 923 đồng/lít, dầu diesel 0,05s đang ở mức 311 đồng/lít, dầu hỏi tăng 352 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S tăng 342 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là: xăng E5 RON92 không cao hơn 20.688 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 22.232 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.234 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 16.422 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.421 đồng/kg.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 2019

(Đơn vị: Đồng)

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 20,280 20,680
Xăng RON 95-II,III 20,130 20,530
Xăng E5 RON 92-II 19,230 19,610
DO 0.05S 16,650 16,980
DO 0,001S-V 16,950 17,280
Dầu hỏa 15,610 15,920