Tìm hiểu phí xăng dầu là gì? Tổng hợp những mức phí xăng dầu hiện nay

Ngày nay mức phí giá xăng dầu trong nhiều ngành nghề như: chuyển phát nhanh, giao thông vận tải đang được nhiều khách hàng trong thời gian quan đón nhận tích cực. Đối với nhiều công ty chuyển phát nhanh  xe máy, ôtô, tàu hoà, tàu biển, máy bay tất cả những loại hình dịch vụ này điều tăng phí xăng dầu.

Tìm hiểu phí xăng dầu là gì? Tổng hợp những mức phí xăng dầu hiện nay

Tổng hợp những mức phí xăng dầu hiện nay đang dược áp dụng

1. Những công ty, cửa hàng khi nhập khẩu giá xăng dầu với mục đích kinh doanh, hàng hóa, các dịch vụ thuế GTGT được cho phép khấu trừ.

Nợ TK 152, 156…

Có TK 112, 131…

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đồng thời phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Trường hợp nhập khẩu xăng dầu về dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 152, 156…

Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

2. Áp dụng khi mua xăng dầu trong nước với mục đích để kinh doanh, sản xuất, dịch vụ thuế GTGT đã được khấu trừ, kế toán phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá mua đã có phí xăng dầu, ghi:

Nợ TK 152, 156, 641, 642 (bao gồm giá mua có phí xăng dầu)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 112, 331… (Tổng giá thanh toán).

3. Ngoài ra khi mua xăng dầu trong hoạt động với mục đích kinh doanh hàng hóa, các dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp,  mua xăng dầu dùng cho HCSN, kế toán phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá đã có phí xăng dầu và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152, 156, 641, 642… (Tổng giá thanh toán)

Có TK 112, 331… (Tổng giá thanh toán).