Dự báo giá xăng dầu hôm nay và thời gian tới như thế nào?

Trong 15 ngày qua mức giá xăng dầu đang tiếp tục giảm đặc biệt giá xăng RON 92, mức giá xăng E5 đang ở mức 80,213 USD/thùng, mức giá xăng cong tiếp tục giảm trong 2 tháng nữa từ 500 – 1,000 đồng/lít, đối với giá xăng RON 95 đang ở mức trung bình 78 USD/thùng so với tháng trước.

Tại thị trường giá xăng dầu thế giới ở Singapore đang giảm mạnh, điều này các nước trong khu vực cũng rất đặt kỳ vọng sẽ giảm giá, đa phần giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng không lớn ở trên thế giới.

Tại xã bình ổn giá quỷ xăng dầu hiện nay đang bị cạn đa phần các doanh nghiệp đang bị âm Quỹ khiến cho nhiều cơ sở bán lẻ có nhiều chênh lệch khác nhau, mức giá xăng dầu giảm mạnh nhưng gí bán lẻ vẫn ở mức cao hơn.

Nhờ việc giá xăng dầu thế giới thời gian qua giảm mạnh, cho nên tại kỳ điều hành ngày 27/6 giá cơ sở và giá bán lẻ hiện hành đã được thu hẹp khoảng cách.

Ở kịch bản 1 nhà điều hành muốn giảm mạnh giá xăng E5 thì tất yếu phải tiếp tục xả mạnh Quỹ bình ổn giá. Tuy nhiên, Quỹ bình ổn giá gần như đã cạn và ở Petrolimex, Pvoil… đã âm đến hàng ngàn tỷ đồng, thì gánh nặng sẽ đổ dồn lên những doanh nghiệp này. Do đó, phương án này khó xảy ra.

Dự báo giá xăng dầu trong thời gian tới

Bình ổn giá xăng dầu vẫn giữ nguyên, gí xăng trong nước đang có nhiều sự chênh lệch rất nhiều ở trên thế giới đang giảm mạnh và giảm không tương xứng.

Và tất nhiên, ở kịch bản 3 trung dung hơn đó là việc nhà điều hành giảm giá xăng E5 thì cũng khó giảm sâu.

Đối với xăng RON 95 trong thời gian tới sẽ giảm khá mạnh mức bình ổn giá xăng dầu RON 95 hiện nay đang được điều chỉnh ở mức 283 đồng/lít, còn riêng giá xăng dầu RON 92 đang ở mức giá giảm 425 đồng/lít, trường hợp ngừng xả Quỹ, thì giá xăng RON 95 có thể giảm 500-600 đồng/lít.