Cách chơi xổ số Vietlott loại hình Mega 6/45

Hiện nay nhiều người chưa biết cách chơi xổ số vieltott đây là một loại hình kinh doanh mới và được biết đến trong những năm gần đây vậy đó là nguyên nhân nhiều người chưa hết cách chơi của loại hình xổ số này, cung tìm hiểu cách chơi trong bài viết sau đây:

Cách chơi xổ số điện toán Vietlott loại hình Mega 6/45

A. Tham gia dự thưởng một bộ số

Người tham gia dự thưởng lựa chọn 6 số trong tập hợp các số từ  01 đến 45 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng

B. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số

i) Người tham gia dự thưởng lựa chọn 5 số (bao 5) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Số thứ 6 sẽ do hệ thống phần mềm chọn trong tập hợp 40 số còn lại tạo thành 40 bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

ii) Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 7 số (bao7) đến 15 số (bao 15) và 18 số (bao 18) trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 6 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ số tham gia dự thưởng.

C. Tham gia dự thưởng nhiều kỳ

Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 6 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.

Trong từng đợt phát hành có 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.

Giá trị dự thưởng của loại hình Mega 6/45

  1. Tham gia dự thưởng một bộ số (Khách hàng chọn 06 số để tạo thành một bộ số) Giá trị tham gia dự thưởng: 10.000 VNĐ
  2. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số (chơi bao): Giá trị tham gia dự thưởng = 10.000 VNĐ x số bộ số tham gia dự thưởng
Số lượng các số được chọn Số lượng bộ số tham gia dự thưởng  Giá trị tham gia dự thưởng (VNĐ)
5 (Bao 5) 40 400.000
7 (Bao 7) 7 70.000
8 (Bao 8) 28 280.000
9 (Bao 9) 84 840.000
10 (Bao 10) 210 2.100.000
11 (Bao 11) 462 4.620.000
12 (Bao 12) 924 9.240.000
13 (Bao 13) 1.716 17.160.000
14 (Bao 14) 3.003 30.030.000
15 (Bao 15) 5.005 50.050.000
18 (Bao 18) 18.564 185.640.000

Cơ cấu giải thưởng của Mega 6/45

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch
Giải Đặc biệt Trùng 6 số (Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy) 41.31%
Giải Nhất Trùng 5 số 10.000.000 2.87%
Giải Nhì Trùng 4 số 300.000 4.09%
Giải Ba Trùng 3 số 30.000 6.73%
Tổng